PRIMFILAR

cercar cinc peus al gat SV, fer per complicar una qüestió, primfilar injustificadament (EC)

T’asseguro que tot ha succeït tal com t’han explicat; no cal que cerquis cinc peus al gat, ara; no vulguis veure-hi més del que hi ha (També s’usa amb el verb buscar i amb el numeral tres) (R-M)

trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.), trobar pegues (en alguna cosa) (p.ext.), estar carregat d’hòsties (p.ext.), estar carregat de punyetes (p.ext.), estar carregat d’històries (p.ext.), buscar ronya al cove (p.ext.)

filar prim SV, ésser primmirat / raonar molt subtilment / subtilitzar (R-M, Fr, IEC)

No cal que filis prim, és un treball per sortir del pas (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, gaire, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M)

mirar prim, cagar prim

no tenir manies (ant.), posar els cinc sentits (en alguna cosa) (p.ext.), estar carregat de punyetes (p.ext.), tocat i posat (p.ext.)