PRIM

de cabell d’àngel SP, denominació aplicada a diversos productes alimentaris que presenten una estructura filamentosa

Pasta, escudella, de cabell d’àngel (EC)

cabell d’àngel (p.ext.)

ésser tot pell i ossos SV, estar molt magre

Des que va patir anorèxia, és tot pell i ossos: encara no s’ha recuperat del tot

no tenir sinó la pell i l’os, no tenir més que la pell i l’os

ésser un boixet (algú) SV, ésser una persona molt prima (EC)

En Jaume és un boixet, hauria de menjar més

ésser un sac d’ossos (algú), ésser un secall (algú), ésser un clau (algú)

ésser un carquinyoli (algú) SV, (ésser una) persona dèbil, prima, sense salut ni vigoria / (ésser un) home molt prim i delicat (IEC, A-M)

És un carquinyoli d’ençà que està malalt

ésser un sac d’ossos (algú), fet una pelleringa

escanyat de llet (p.ext.), més prim que un gànguil (p.ext.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.), tenir el ventre a l’esquena (p.ext.)

ésser un clau (algú) SV, ésser extraordinàriament prima, una persona (IEC)

Li convé engreixar-se, és un clau

ésser un sac d’ossos (algú), ésser un boixet (algú), ésser un secall (algú), sec com un clau

ésser un secall (algú) SV, dit d’una persona molt seca (EC)

La teva xicota és un secall. A veure si li dius que mengi una miqueta més

ésser un sac d’ossos (algú), ésser un boixet (algú), ésser un clau (algú), més sec que un os

fet una pelleringa SA, [estar] molt magre (IEC)

El teu germà està fet una pelleringa / L’Anna ja ha arribat i està feta una pelleringa / La malaltia el va deixar fet una pelleringa / Sempre ha estat un pelleringues (També s’usa amb la forma ésser un pelleringues)

ésser un carquinyoli (algú)

més sec que un bruc SA, [ésser] excessivament sec (A-M)

Sembla que no mengi, perquè està més sec que un bruc (També s’usa amb la forma més sec que el bruc)

més sec que l’ídol, més sec que un clau, més sec que un os, sec com un bacallà, sec com un bacallà ranci, sec com un clau, sec com un os, sec com un gaig

[Men. (A-M)]

més sec que un clau SA, molt prim, extremadament magre (A-M)

Aquest noi és més sec que un clau: se li marquen totes les costelles

més sec que l’ídol, sec com un clau, més sec que un bruc, més sec que un os, sec com un bacallà, sec com un bacallà ranci, sec com un os, sec com un gaig

estar gras que peta (ant.)

[Or., Occ. (A-M)]

més sec que un os SA, es diu d’una (persona o) cosa molt seca (A-M)

Aquesta noia està més seca que un os: sembla que passi gana

més sec que l’ídol, sec com un os, més sec que un bruc, més sec que un clau, sec com un bacallà, sec com un bacallà ranci, sec com un clau, sec com un gaig, ésser un secall (algú)

estar gras que peta (ant.)

no pesar una palla SV, ésser molt lleuger; estar prim (R-M)

Abans, aquest nen estava gras, però ara no pesa una palla / No pots alçar tu sol el teu germà? Si pesa una palla! (R-M)

no pesar-li la carn (a algú), no tenir ni tripa ni moca, veure’s l’ànima a contraclaror

pesar com un ase mort (ant.), pesar com un mort (ant.), pesar més que un ase mort (ant.), pesar-li el greix (a algú) (ant.), pesar-li el cul (a algú) (ant.), lleuger com una palla (p.ext.)

no pesar-li la carn (a algú) O, ésser magre / ésser molt lleuger, estar prim (IEC, *)

És un home alt, no li pesa la carn, i sempre va pel carrer a grans gambades (R-M)

no pesar una palla, no tenir ni tripa ni moca

pesar-li el greix (a algú) (ant.), pesar-li el cul (a algú) (ant.)

no tenir cara per a senyar-se SV, ésser molt prim (R-M)

Després de la malaltia s’ha quedat que no té cara per a senyar-se / És un noi sense cara per a senyar-se: està tan prim! (També s’usa amb la forma sense cara per a senyar-se) (R-M, *)

no tenir més que la pell i l’os, no tenir més que ossos, no tenir ni moca ni budell, no tenir sinó la pell i l’os, begut de cara, xuclat de galtes, no tenir ni tripa ni moca, quedar amb la pell i l’os, tenir les galtes xuclades

no tenir ni tripa ni moca SV, ésser molt prim / ésser o estar molt magre (IEC, EC)

El vestit li penja de tot arreu perquè no té ni tripa ni moca / És un home molt menut, sense tripa ni moca, belluguet i rialler (També s’usa amb les formes no tenir ni ventre ni moca, sense tripa ni moca i sense ventre ni moca) (R-M)

no tenir ni moca ni budell, penjar-li l’ànima (a algú), no pesar-li la carn (a algú), no tenir cara per a senyar-se, portar cotilla, no pesar una palla, veure’s l’ànima a contraclaror, tenir la panxa a l’esquena

no tenir sinó la pell i l’os SV, estar molt magre (IEC)

No menja gaire i no té sinó la pell i l’os

no tenir més que la pell i l’os, no tenir més que ossos, no tenir cara per a senyar-se, no tenir ventre ni entranyes, no tenir ni tripa ni moca, ésser tot pell i ossos

deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.)

no tenir ventre ni entranyes SV, ésser molt prim, magre de cos (A-M)

Aquest noi em fa patir: no té ventre ni entranyes. Hauria de menjar més

no tenir més que la pell i l’os, no tenir més que ossos, no tenir ni moca ni budell, no tenir sinó la pell i l’os, no tenir ni tripa ni moca

penjar-li l’ànima (a algú) O, estar molt prim (R-M)

Pobre home! Passa tanta gana que li penja l’ànima (R-M)

veure’s l’ànima a contraclaror, no tenir ni tripa ni moca

pla com una post SA, es diu d’una persona que està molt magra

Està tan prim que no fa ni cul, és pla com una post

gras com una post

portar cotilla SV, es diu d’un cos molt magre que marca les costelles; especialment dels animals domèstics (R-M)

Aquest pobre gos porta cotilla; qui sap quanta fam deu passar (R-M)

no tenir ni tripa ni moca

prim com el dit SA, es diu de coses o persones molt primes (A-M)

Aquest noi és prim com el dit: no deu pesar ni cinquanta quilos

prim com un fideu, prim com una orella de gat, prim com un fus, prim com un garrot, prim com un tel de ceba, prim com una anguila, prim com una canya

gras com una pera (ant.)

prim com un fus SA, es diu de coses o persones molt primes (A-M)

Em vaig comprar el llibre que m’havies recomanat, però era prim com un fus i me’l vaig llegir en mitja horeta

prim com un fideu, prim com una neula, prim com una orella de gat, prim com el dit, prim com un garrot, prim com un tel de ceba, prim com una anguila, prim com una canya

gras com una pera (ant.)

prim com un garrot SA, es diu de coses o persones molt primes (A-M)

Ens van donar un tall de carn prim com un garrot i tothom va quedar amb gana

prim com un fideu, prim com una orella de gat, prim com el dit, prim com un fus, prim com un tel de ceba, prim com una anguila, prim com una canya

gras com una pera (ant.)

prim com un paper de fumar SA, es diu d’una cosa molt prima (A-M)

En aquesta botiga tallen el pernil prim com un paper de fumar (També s’usa ometent l’adjectiu)

prim com una neula

gras com una pera (ant.)

prim com un tel de ceba SA, es diu de coses o persones molt primes (A-M)

Abans estava molt gras però ara està prim com un tel de ceba: gairebé no el vaig conèixer (També s’usa ometent l’adjectiu)

prim com un fideu, prim com una orella de gat, prim com el dit, prim com un fus, prim com un garrot, prim com una anguila, prim com una canya

gras com una pera (ant.)

prim com una anguila SA, [ésser] excessivament prim (A-M)

Des de ben petit que està prim com una anguila

prim com una canya, prim com un fideu, prim com una orella de gat, prim com el dit, prim com un fus, prim com un garrot, prim com un tel de ceba

gras com un porc (ant.)

prim com una canya SA, [ésser] molt prim (R-M)

M’he quedat parat en veure’l; és prim com una canya; de tan desmillorat gairebé ni el coneixia (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M)

prim com un fideu, prim com una orella de gat, prim com una anguila, sec com un clau, quedar amb la pell i l’os, ésser un sac d’ossos (algú), prim com el dit, prim com un fus, prim com un garrot, prim com un tel de ceba

gras com una pera (ant.)

prim com una neula SA, es diu d’una cosa molt prima (A-M)

Aquell llibre era prim com una neula, per això me’l vaig acabar en un tres i no res / Aquesta noia està com una neula des que fa aquest règim tan estricte (També s’usa ometent l’adjectiu)

prim com un paper de fumar, prim com un fus

ésser poca cosa (algú) (p.ext.), mitja merda (p.ext.), mitja tita (p.ext.), mitja cerilla (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

prim com una orella de gat SA, es diu de coses o persones molt primes (A-M)

Aquest cuiner talla el pernil prim com una orella de gat, de manera que es fon a la boca

prim com un fideu, prim com el dit, prim com un fus, prim com un garrot, prim com un tel de ceba, prim com una anguila, prim com una canya

gras com una pera (ant.)

sec com un bacallà SA, [ésser] molt sec o magre (A-M)

El seu nebot és sec com un bacallà: no deu pesar ni quaranta quilos / Deia que li agradaven les dones refetes, però s’ha casat amb una que està com un bacallà; sembla un paraigua plegat (També s’usa amb l’adjectiu magre i ometent l’adjectiu) (*, R-M)

gras com una post, sec com un gaig, sec com un os, quedar amb la pell i l’os, més sec que un bruc, més sec que un clau, més sec que un os, sec com un bacallà ranci, sec com un clau, més sec que l’ídol

estar gras que peta (ant.)

sec com un bacallà ranci SA, es diu d’una persona o animal molt magre (A-M)

Aquest gos va perdut perquè està sec com un bacallà ranci

sec com un gaig, més sec que un bruc, més sec que un clau, més sec que un os, sec com un bacallà, sec com un clau, sec com un os, més sec que l’ídol

sec com un clau SA, [ésser] extraordinàriament prima, una persona (IEC)

No menja res; és sec com un clau; sembla que estigui malalt / Des que passa tants disgustos està com un clau; això és que no s’alimenta gaire bé (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M, *)

prim com una canya, ésser un clau (algú), més sec que un clau, sec com un gaig, més sec que un bruc, més sec que un os, sec com un bacallà, sec com un bacallà ranci, sec com un os, més sec que l’ídol

estar gras que peta (ant.)

sec com un os SA, sec / es diu d’una persona molt magre (R-M, *)

Aquest noi està sec com un os; s’ha aprimat massa / Abans feia més goig, aquest noi; ara està com un os; no sé com ha pogut aprimar-se tant (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

més sec que un os, quedar amb la pell i l’os, sec com un bacallà, sec com un gaig, sec com un clau, sec com un bacallà ranci, més sec que un bruc, més sec que un clau, més sec que l’ídol

estar gras que peta (ant.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.)

semblar un fideu SV, ésser molt prim (EC)

Aquest noi hauria de menjar més, sembla un fideu

semblar un esquelet, semblar un gat escorxat, prim com un fideu

semblar una bóta de set cargues (ant.)

tenir la panxa a l’esquena SV, estar prim (R-M)

Quan va arribar del viatge estava més prim que mai: tenia la panxa a l’esquena / Tenia el ventre a l’esquena a causa de la malaltia (També s’usa amb el nom ventre)

dur es ventre aferrat a s’esquena, no tenir ni tripa ni moca

tenir les galtes xuclades SV, ésser molt prim

Des que va estar malalt té les galtes xuclades / És un noi amb els ulls blaus i amb les galtes xuclades (També s’usa amb la forma amb les galtes xuclades)

begut de cara, xuclat de galtes, xuclat de queixos, no tenir cara per a senyar-se

xuclat de queixos SA, dit per a referir-se a una persona molt prima, especialment de la cara

L’he vist xuclat de queixos

xuclat de galtes, begut de cara, tenir les galtes xuclades