PREVISIBLE

estar cantat SV, ésser fàcilment previsible (IEC)

El resultat del partit està cantat, guanyarà el Palamós

veure a venir

sentir (alguna cosa) de nas (p.ext.), caure pel seu propi pes (p.ext.)