PREVINGUT

a la defensiva SP, [estar] alerta i a punt de defensar-se / [estar] prest a defensar-se (R-M, IEC)

Sempre està a la defensiva; té el complex que tothom vol ferir-lo / Quan va saber que l’acusarien, es va posar a la defensiva i va cercar els arguments necessaris per justificar-se (S’usa normalment amb els verbs estar, posar, etc.) (R-M)

guardar-se un roc a la faixa

estar a la que salta (p.ext.), prendre l’ofensiva (p.ext.), prendre l’ofensiva (p.ext.)

anar alerta SV, anar, estar, etc., amb vigilància, atenció (IEC)

Li han comunicat que pot haver-hi perill i va alerta / Després de l’avís, ara ja va ben alerta (També s’usa amb el verb estar i amb el modificador ben o els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal)

fer el cap viu, estar en guàrdia, amb compte

dur sempre l’alforja al coll SV, estar preparat / viure previngut (R-M, IEC)

Aquesta família du sempre l’alforja al coll / No el trobaran desprevingut; sempre duu l’alforja al coll, disposat a resoldre tot el que se li presenti / És una dona que porta sempre l’alforja al coll, li agrada preveure el que passarà (També s’usa amb el verb portar) (*, R-M, *)

anar amb l’alforja al coll

sagnar-se en salut (p.ext.)

estar en guàrdia SV, vigilar a no deixar-se sorprendre, enganyar, etc. (IEC)

Com que ja l’han avisat, està en guàrdia (El verb es pot ometre)

anar alerta

posar (algú) en guàrdia (inv.)

estar en remull SV, preparar-se per un pas difícil o important (R-M)

Estigues en remull perquè, si la Conxita ho sap, en poques hores ho escamparà per tot el poble

posar (algú) en remull (inv.), estar en capella (p.ext.), posar la pell en remull (p.ext.)