PREVENCIÓ

que no sigui dit O, no poder fer retrets / expressió emprada per a indicar que hom fa una concessió per tal que l’omissió d’aquesta no li sigui retreta (R-M, EC)

Hauré d’anar-hi per força; que no sigui dit; però no li tinc simpatia, al conferenciant / Mira, que no sigui dit, et regalo un exemplar del llibre (R-M, *)