PREUFET

a preu fet SP, predeterminant una quantitat a pagar per una feina / per un preu o una quantitat fixats per endavant, no a jornal (R-M, EC)

Són cosidores que treballen a preu fet en el seu domicili per compte d’una fàbrica de punt; fan el muntat de les peces (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.) (R-M)

a escar, a escarada, a tasca, a sou fix

a jornal (ant.), a sou (p.ext.), a soldada (p.ext.), posar preu a (p.ext.)