PREU

a escar SP, pagat relativament a la feina feta / per un preu o una quantitat fixats per endavant, no a jornal (R-M, *)

Si treballen a escar, les hores esmerçades no compten; se’ls pagarà per les peces que hagin fet / Com que treballa a escar, fa moltes hores per guanyar un sou digne / En aquesta feina, hi vaig a escar (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.) (R-M, *, *)

a escarada, a preu fet, a tasca

a jornal (ant.)

a escarada SP, pagat relativament a la feina feta / per un preu o una quantitat fixats per endavant, no a jornal (R-M, *)

Fa moltes hores, treballa a escarada / Vaig prendre la feina a escarada / En aquesta fàbrica vaig a escarada / No paren de donar-me feina a escarada (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.)

a escar, a preu fet, a tasca

a jornal (ant.)

a escruix SP, d’acord amb el preu invariable d’un arrendament / en un arrendament, en la venda d’arbres d’un bosc, etc., indica que es ven a preu fet i sense reserves (R-M, IEC)

L’arrendament del camp és a escruix; tant si hi ha collita com no. La vinya, en canvi, va a parts, o sigui que a més collita més paga / Aquell jornal era arrendat a escruix (R-M)

a preu fix

a preu fix SP, que no admet variació (R-M)

En aquest establiment no fan mai cap descompte; sols venen a preu fix / Aquí els productes van a preu fix: tot a 1 euro (R-M, *)

a escruix

a tasca SP, segons la feina feta (R-M)

Tenen dues cosidores a tasca; les paguen a tant la peça (R-M)

a preu fet, a escar, a escarada

a jornal (ant.)

preu de cost SN, el que costa un bé al productor / el que resulta de la comptabilització del valor de tots els recursos emprats en la producció d’un bé (IEC, EC)

Ho hem aconseguit més barat perquè ens ho han venut a preu de cost

preu de fàbrica

preu de fàbrica SN, el cost de la fabricació d’una cosa, amb el simple guany del fabricant / preu del que costa de fabricar-la (R-M)

Tota la roba que tenen és més barata perquè és a preu de fàbrica

preu de cost

preu net SN, preu un cop deduït el descompte a fer (IEC)

Anota el preu net del producte a la llibreta

tant alçat SN, en un contracte, preu fix, generalment immodificable (EC)

L’empresa encara ha de marcar el tant alçat