PRETEXT

amb l’excusa de SP, donant com a motiu una excusa per amagar la veritable raó o motiu real

Amb l’excusa de la seva suposada malaltia, no es presenta a la feina

sota pretext de

excuses de mal pagador SN, subterfugis / excuses a les quals hom recorre per defugir alguna cosa (R-M, *)

Que no va recordar-se del teu sant? Excuses de mal pagador! Devia tenir algun altre projecte i per això no va venir / Ara diu que no em va venir a veure per no destorbar-me. Excuses de mal pagador. Prou que ha vingut sempre que li ha interessat! (R-M)

raó especiosa SN, pretext / pretext, raó, argument fals, però aparentment lògic, concloent i justificat (Fr, *)

Va trigar a adonar-se que el que li havia dit era una excusa, una raó especiosa (També s’usa amb les formes argument especiós i pretext especiós)

sota capa de SP, prenent per pretext / sota pretext de (R-M, IEC)

Sota capa d’anar a comprar un rellotge, el que feia era planejar el robatori a la joieria / Cada vespre marxa de casa sota capa de compromisos de feina (R-M)

sota pretext de

sota pretext de SP, donant com a motiu una excusa per amagar la veritable raó o motiu real

Sota pretext del trànsit, sempre feia tard / Va dir que no vindria sota pretext que era massa tard (*, EC)

sota capa de, amb l’excusa de