PRETENSIÓS

donar-se to SV, donar-se importància davant la gent / procurar cridar l’atenció obrant amb presumpció, per exhibir-se (EC, *)

Ho ha dit per donar-se to, però el cert és que no ha viatjat mai (R-M)

donar-se importància, donar-se cera, fer-se veure, tenir fums

dur fum de formatjada SV, dur moltes pretensions, estar molt envanit (A-M)

Mira’l, aquest, quins aires!, duu fum de formatjada!

tenir fums, dur molt de vent a sa flauta

[Men. (A-M)]

ésser un xulo piscines SV, dit per a referir-se a persones que tenen una actitud pretensiosa, vanitosa, etc.

Amb tots els respectes, el teu marit és un xulo piscines, li encanta fanfarronejar d’allò més davant els companys de la feina

anar de guais, pixar colònia

fer el tifa (p.ext.), ésser un pet bufat (p.ext.), ésser un pet tibat (p.ext.)

[xulo: mot no registrat a l’IEC]

pixar alt SV, tenir moltes pretensions (IEC)

Noi, pixes alt; potser que abaixis els fums (També s’usa amb el modificador ben i amb els quantificadors bastant, molt, tan, etc. en posició preadverbial) (R-M)

picar alt, portar més merda que un bou, alçar el diapasó, volar alt, voler abastar el cel amb la mà, voler abastar el cel amb les dents, voler-s’ho menjar tot

pixar colònia SV, tenir pretensions, altivar-se

Aquest és dels que pixen colònia: va amb roba de marca i va tibat com un rave

tenir fums, anar de guais, ésser un xulo piscines

menjar-se el món (p.ext.)

portar més merda que un bou SV, tenir moltes pretensions (R-M)

D’ençà que és ric, porta més merda que un bou, el vanitós! / L’han ascendit i ara duu més merda que un bou (També s’usa amb el verb dur) (R-M, *)

pixar alt, alçar el diapasó

tenir vent al cap SV, tenir el cap ple de pretensions, de vanes il·lusions, etc. (IEC)

Tot just ha acabat els estudis i ja té vent al cap

viure d’il·lusions (p.ext.), cap de pardals (p.ext.), tenir el cap ple de fum (p.ext.), tenir el cap ple de grills (p.ext.), tenir el cap ple de pardals (p.ext.), tenir el cap ple de vent (p.ext.)