PRESUMIR

donar-se aires de SV, voler aparentar (R-M)

Es dóna aires de gran senyor i no és més que un simple empleat com tots nosaltres (R-M)

gastar aires de, donar-se-les de, tenir aires de

aires de grandesa (p.ext.), fer el senyor (p.ext.)

donar-se cera SV, donar-se importància, presumir molt (A-M)

Li agrada donar-se cera, des que l’has ascendit / Se dóna molta cera perquè ha tret la rifa (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (*, A-M)

donar-se importància, donar-se to

donar-se importància SV, presumir / procurar cridar l’atenció, obrar amb presumpció, per exhibir-se (R-M, *)

Li agrada donar-se importància davant dels coneguts / Es dóna molta importància per una cosa que hauria fet qualsevol (També s’usa amb els quantificadors massa, molt, etc. en posició prenominal) (R-M)

donar-se cera, donar-se to, tenir fums, fer-se veure, fer el gran, fer el merda, fer els gegants, fer-se pregar, posar-se galons

donar-se-les de SV, fer ostentació, vantar-se d’alguna cosa

Amb aquell vestit se les donava de gran senyora / Se les donava de savi perquè sabia totes les respostes del concurs

donar-se aires de, gastar aires de, tenir aires de

ésser un bufa (p.ext.)

fer el fatxenda SV, fatxendejar / gallejar, captenir-se arrogantment, presumir (EC, *)

Només fa el fatxenda quan està envoltat de noies

gastar fatxenda

fer el gran SV, atribuir-se importància / procurar cridar l’atenció, obrar amb presumpció, per exhibir-se (R-M, *)

Li agrada convidar els amics per fer el gran ensenyant-los el pis que ha comprat (R-M)

donar-se importància, fer el merda, fer el maco, fer el tifa, fer el senyor

fer el maco SV, presumir de valent, d’intel·ligent, d’important, etc. (EC)

No vinguis a fer el maco, que tots sabem que t’han hagut d’ajudar perquè tot sol no ho hauries acabat mai / Quan vol fer el maco es posa a parlar en anglès als seus fills (R-M, *)

fer el merda, fer el gran, fer el tifa, fer el merda, fer el gall, alçar la cresta, fer-se l’interessant

fer el manaia SV, presumir de manar o de tenir més força o poder que els altres (EC)

El teu germà sempre fa el manaia: es creu molt forçut i li agrada manar els seus amics

capità manaia (p.ext.)

fer el merda SV, atribuir-se importància (R-M)

No vinguis a fer el merda, que tots sabem que ets el pitjor jugador / Li agrada fer el merda i no perd ocasió de recordar-nos que és molt ric (R-M, *)

fer el tifa, fer-se veure, fer el mec, fer el maco, donar-se importància, fer el gran

fer el gall (p.ext.)

fer el tifa SV, exhibir una presumpció ridícula (IEC)

D’ençà que ha heretat una casa fa el tifa, com si tingués una gran fortuna (R-M)

fer-se veure, fer el merda, fer el mec, fer el gran, fer el maco, fer moltes bufes amb poc vent

ésser un xulo piscines (p.ext.), fer el pinxo (p.ext.)

fer frases SV, parlar pretensiosament, procurant de cridar l’atenció amb paradoxes, idees contraposades, etc. (EC)

Tot això no és altra cosa que fer frases per aparentar més saber que no té (R-M)

parlar de cents i milers

fer bocades (d’alguna cosa) (p.ext.)

fer goma SV, presumir / fer coses per tal de cridar l’atenció, obrar per exhibir-se (IEC, *)

Fan goma cada diumenge passejant per la rambla del poble amb el seu millor vestit (R-M)

fer-se veure, fer el mec

fer moltes bufes amb poc vent SV, presumir molt sense motiu (A-M)

Ja el coneixeu, és de fer moltes bufes amb poc vent (També s’usa amb la forma fer moltes bufes)

fer el tifa

ésser un pet bufat (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer paga (d’alguna cosa) SV, pagar-se d’alguna cosa, tenir-la en molt (IEC)

Fa paga de la seva força de voluntat (EC)

fer bocades (d’alguna cosa), fer-se gros (d’alguna cosa), fer gala (d’alguna cosa)

fer-se gros (d’alguna cosa) SV, fer ostentació, vantar-se (R-M)

Sempre es fa gros de tenir uns parents aristòcrates (R-M)

fer bocades (d’alguna cosa), fer paga (d’alguna cosa), fer gala (d’alguna cosa)

fer-se veure (p.ext.)

fer-se l’interessant SV, procurar despertar interès amb postures o accions estudiades, artificioses (A-M)

Es posa ulleres que no necessita per fer-se l’interessant (R-M)

fer-se veure, fer el maco

pensar-se que és qui sap qui (p.ext.)

fer-se veure SV, procurar cridar l’atenció; obrar amb presumpció, per exhibir-se / fer coses per tal de cridar l’atenció, obrar per exhibir-se (A-M, EC)

Li agrada fer-se veure, presumint del fet que té una carrera

fer el tifa, remenar la cua, donar-se importància, fer-se l’interessant, fer goma, fer el merda, cridar l’atenció, fer el mec, pintar la cigonya, donar la nota, donar-se to

fer-s’hi veure (p.ext.), fer bocades (d’alguna cosa) (p.ext.), fer-se gros (d’alguna cosa) (p.ext.), fer-se pregar (p.ext.)

gastar aires de SV, voler aparentar

Gastar aires de senyor (EC)

tenir aires de, donar-se aires de, donar-se-les de

aires de grandesa (p.ext.), fer el senyor (p.ext.)

posar-se gallarets al cap SV, ufanejar-se / gloriejar-se, fer ostentació (R-M, *)

Es pensa que és un personatge; es posa gallarets al cap creient que tothom està al seu servei (R-M)

tenir els gallarets al cap (p.ext.)

remenar la cua SV, fer-se veure / exhibir-se per figurar (R-M, *)

No ens ajuda mai, però ve a remenar la cua com si fes una gran cosa (R-M)

fer-se veure, fer el mec

tenir aires de SV, voler aparentar

Té aires de llest

gastar aires de, donar-se aires de, donar-se-les de

aires de grandesa (p.ext.), tenir fums (p.ext.)