PRESTIGIÓS

fer rotlle SV, fer-se escoltar o respectar, tenir prestigi / fer-se escoltar, considerar, etc., per la gent (A-M, EC)

Eren homes de capa i espasa i que feien rotlle (També s’usa amb la forma fer rotllo) (A-M)

fer rotlle (a algú) (inv.), do de gents (p.ext.)