PRESTADOR

mont de pietat SN, establiment públic que fa préstecs a interès mòdic sobre robes i joies / establiment benèfic que fa préstecs, generalment pignoratius, de béns mobles, amb interès mòdic (IEC, EC)

Ha dut l’anell de compromís al mont de pietat