PRESTACIÓ

a terrelló SP, per prestació personal en la reconstrucció de camins (IEC)

Han fet les obres a terrelló (IEC)

salari social SN, prestacions socials urbanes rebudes, principalment mitjançant els sistemes de la seguretat social, per als assalariats sense consideració a llur aportació al procés productiu, però atenent al conjunt de necessitats que té el treballador i la seva família (EC)

Estic a l’atur, per això estic cobrant el salari social

servei civil SN, alternativa al servei militar, exigida pels objectors de consciència i reconeguda en moltes legislacions, consistent en una prestació personal en alguna de les activitats incloses en el concepte general de servei social (EC)

En comptes de fer la mili farà el servei civil

servei social substitutori, prestació social substitutòria

servei militar (p.ext.)

servei militar SN, sistema de prestació personal per a nodrir les institucions militars (IEC)

El servei militar només era obligatori per als homes

servei civil (p.ext.), servei social substitutori (p.ext.), objector de consciència (p.ext.), cridar (algú) a files (p.ext.), cridar (algú) a les armes (p.ext.), objecció de consciència (p.ext.), prestació social substitutòria (p.ext.)

servei social SN, qualsevol de les activitats i dels programes dedicats a millorar el benestar de les persones i dels grups mitjançant l’articulació de diversos valors i interessos a través de complexos mecanismes polítics i administratius (IEC)

L’Albert ha de fer quatre hores diàries de servei social

servei social substitutori SN, servei civil dels objectors de consciència

L’Enric avui comença a fer el servei social substitutori

servei civil, prestació social substitutòria

servei militar (p.ext.), objector de consciència (p.ext.), objecció de consciència (p.ext.)