PRESSUPOSAR

fer escandalls SV, conjecturar / creure per conjectures, emetre judicis pels indicis o senyals que hom té (R-M, *)

Estàs fent escandalls sobre aquests projectes i no crec que arribis a copsar-ne tot l’abast (R-M)

fer calendaris (p.ext.), comptes a l’aire (p.ext.)