PRESSENTIR

dir-li (alguna cosa) el cor (a algú) O, tenir el pressentiment d’una cosa (IEC)

El cor li deia que rebria carta aquell dia / El cor m’ho deia, que avui tindríem noves d’ell / El cor em diu que vindran / El cor m’anuncia que avui tindré una sorpresa agradable (També s’usa amb el verb anunciar) (R-M, Fr, EC, *)

veure venir (algú) (p.ext.), sisè sentit (p.ext.), sentir (alguna cosa) de cap de nas (p.ext.)