PRESSENTIMENT

haver nassada (d’alguna cosa) SV, tenir notícia d’alguna cosa / haver-ne notícia, pressentiment (Fr, IEC)

Ja n’he hagut nassada, que vostè se n’anava (A-M)

tenir fums (d’alguna cosa)

arribar a orelles (d’algú) (inv.), venir a orelles (d’algú) (inv.)