PRESIDIR

fer la capa SV, presidir una processó, anant darrere amb capa pluvial (A-M)

Cada any fa la capa a la processó del Corpus

en processó (p.ext.), tancar la marxa (p.ext.)