PRESERVACIÓ

Déu me’n reguard O, invocació a Déu perquè allunyi de nosaltres alguna contrarietat (A-M)

Déu me’n reguard de passar per un tràngol com aquest / Déu te’n reguard de fer (de dir, d’anar, etc.) (*, EC)

Déu me’n guard