PRESENT

en curs SP, present / dit per a referir-se a alguna cosa que té lloc en un període actual (Fr, *)

L’any en curs / Els regidors volen aprovar el projecte en la legislatura en curs (Fr, *)

d’ara (p.ext.), del moment (p.ext.)