PRESCRIT

ésser d’ordenança SV, una cosa, ésser conforme al que està prescrit (IEC)

La prohibició de fer abocaments incontrolats és d’ordenança