PRESÈNCIA

a la cara (d’algú) SP, davant, en presència de / essent davant, essent present (IEC, *)

A la cara de tot el jurat l’acusat es va declarar culpable

a les barbes (d’algú), als nassos (d’algú), davant dels nassos (d’algú), a la faç (d’algú), a les dents i ulls (d’algú), en presència (d’algú), al davant de

a la faç (d’algú) SP, en presència, davant / essent davant, essent present (A-M, *)

A la faç de tot el poble l’alcalde va introduir els pregoners

a la cara (d’algú), en presència (d’algú)

a les dents i ulls (d’algú) SP, en presència d’algú, a la seva cara mateixa / essent davant, essent present (A-M, *)

Va succeir a les dents i ulls d’en Miquel, i aquest ni se’n va adonar

a la cara (d’algú), a les barbes (d’algú), al davant de, als nassos (d’algú), davant dels nassos (d’algú), davant dels ulls (d’algú), en presència (d’algú)

en vistes (d’algun lloc) SP, en un punt des d’on es veu un lloc determinat (R-M)

Arribarem aviat en vistes de la Vall; és darrere d’aquell turó (R-M)

a les envistes (d’algun lloc), a la vora de

tenir bona planta SV, algú, tenir una bona presència / presència d’una persona (*, IEC)

Aquell home té bona planta / Aquella noia té molt bona planta / Necessiten homes de bona planta per a la desfilada (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma de bona planta) (IEC, Fr, *)

ben plantat, tenir bona estampa, ben fet

fer de bon veure (p.ext.)