PREPARAT

a prova SP, expressió que denota que una cosa reuneix les condicions requerides per a l’ús a què hom la destina (EC)

És un cotxe fet a prova: no et fallarà mai

en bones condicions (p.ext.), ni fet a mida (p.ext.)

a punt d’orgue SP, així com cal, tot ben disposat (A-M)

Tot està a punt d’orgue, ja podem començar

a punt de solfa, a punt de pastora mia, a punt, estar en condicions (de fer alguna cosa), en avinentesa, en forma

a punt de marxa SP, preparat per a marxar (R-M)

Ja ho tenim tot empaquetat i tots som a punt de marxa; esperem que ens avisin (R-M)

amb un peu enlaire, tenir un peu a l’estrep

a punt (p.ext.), tindre la roba en lo Grau (p.ext.), fer les maletes (p.ext.), arranjar el sarró (p.ext.), preparar l’alforja (p.ext.)

a punt de pastora mia SP, una cosa, estar preparada, llesta, acabada (IEC)

Ja està tot a punt de pastora mia, ara només cal que els agradi / Ja ho tenim a punt de pastora mia

a punt d’orgue, a punt de solfa, a punt

a punt de solfa SP, a punt de poder-se servir d’alguna cosa, de fer el seu servei / així com cal, en l’estat que pertoca (IEC, A-M)

Cal deixar-ho tot a punt de solfa; així quan arribin ja podrem començar a distribuir els lots / He posat els hams a punt de solfa / Ja està arreglat, ja està a punta de solfa (També s’usa amb la forma a punta de solfa) (R-M, A-M, *)

a punt, a punt d’orgue, a punt de pastora mia, posar (alguna cosa) en solfa, en avinentesa, en forma

al peu del canó SP, aparellat, a punt, esp. davant una situació dura o combativa / perseverar en la tasca (IEC, R-M)

És una persona que sempre està al peu del canó, preparada per a ajudar en qualsevol moment

a punt

anar amb l’alforja al coll SV, estar preparat (R-M)

Per la vida cal anar amb l’alforja al coll; prepara’t per fer front a qualsevol adversitat que es pugui presentar

dur sempre l’alforja al coll, anar amb el roc a la faixa

dur els papers mullats (ant.), preparar l’alforja (p.ext.)

dur els esperons ben esmolats SV, estar ben preparat per a la lluita, discussió, dificultat, etc. (R)

Escolta, abans de començar es parlament, senya’t amb sa mà dreta. Ja duc els esperons ben esmolats

dur ses eines ben esmolades

[Mall.]

dur ses eines ben esmolades SV, estar ben preparat per una feina, un debat, una confrontació (R)

Aquest sí que sap xerrar, dur ses eines ben esmolades

dur els esperons ben esmolats

[Mall.]

estar a la colla SV, estar llest, a punt de dur a terme una empresa, un treball, etc. (A-M)

Tenim les idees i els diners per a obrir el negoci i fer que rutlli, només calen els tràmits administratius per estar a la colla

a punt

[Ciutadella (A-M)]

estar en el cas (de fer alguna cosa) SV, estar en situació de fer (una cosa) (EC)

Estar en el cas de llegir el seu llibre

estar en disposició (de fer alguna cosa), estar en condicions (de fer alguna cosa), estar en estat (de fer alguna cosa)

estar en estat (de fer alguna cosa) SV, estar en bona disposició per a tal cosa (A-M)

Ara ja estàs en estat de respondre aquestes qüestions / Ha begut massa, no està en estat de conduir

estar en disposició (de fer alguna cosa), estar en condicions (de fer alguna cosa), estar en el cas (de fer alguna cosa)

estar en remull SV, preparar-se per un pas difícil o important (R-M)

Demà et cases? Ja pots dir que estàs en remull, doncs! (R-M)

estar en capella (p.ext.), posar la pell en remull (p.ext.)

estar visible SV, estar en estat de rebre una visita, disposat a rebre-la (IEC)

Que puc entrar? Que estàs visible?

estar decent (p.ext.)

tenir un peu a l’estrep SV, estar a punt d’emprendre un viatge, de començar una empresa (IEC)

Ja hauria de tenir un peu a l’estrep i encara s’ha de llevar / És un viatger infatigable, sempre està amb un peu a l’estrep (També s’usa amb les formes tenir el peu a l’estrep i estar amb un peu a l’estrep) (*, R-M)

a punt de marxa, amb un peu enlaire

tindre la roba en lo Grau (p.ext.), fer les maletes (p.ext.), arranjar el sarró (p.ext.), preparar l’alforja (p.ext.)

ANT

dur els papers banyats SV, estar fluix de documentació, d’arguments (A-M)

No estava prou concentrat i no va ser convincent perquè duia els papers banyats

dur els papers mullats

dur ses pòlisses banyades (p.ext.)

dur es papers roats (Mall.)

ANT

dur els papers mullats SV, estar fluix de documentació, d’arguments (A-M)

A la reunió duia els papers mullats i no va entendre les conclusions a què es van arribar (També s’usa amb l’adjectiu moll)

dur els papers banyats

anar amb l’alforja al coll (ant.)

dur es papers roats (Mall.)

ANT

dur es papers roats SV, no expressar-se bé o no coordinar bé les idees, els arguments; no saber dir les coses així com cal / estar fluix de documentació, d’arguments (A-M, R)

Duus es papers roats: això no va anar de sa manera que tu dius

dur els papers mullats, dur els papers banyats

[Mall. (A-M), roat: mot no registrat a l’IEC (vg. rosar)]