PREOCUPAT

amb el cap baix SP, capficat / dit per a referir-se a algú que està greument preocupat (EC, *)

D’ençà que l’havien acomiadat, anava per tot arreu amb el cap baix / Avui ha vingut amb el cap baix, deu tenir algun problema que l’amoïna (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap cot, amb el cap jup

amb el cap cot SP, capficat / dit per a referir-se a algú que està greument preocupat (EC, *)

Fins que no resolgui el problema, anirà amb el cap cop / Porta tot el dia amb el cap cot pel tema del desfalc (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap baix, amb el cap jup

amb el cap jup SP, capficat / dit per a referir-se a algú que està greument preocupat (EC, *)

Quan en Joan està amb el cap jup és que alguna cosa greu li ha passat / On vas amb el cap jup? Anima’t, home! (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap baix, amb el cap cot

amb els ulls baixos SP, [anar] mirant a terra (IEC)

Anava amb els ulls baixos, per això em sembla que estava preocupat o trist

abaixar els ulls (p.ext.)

cara de circumstàncies SN, que es manifesta d’acord amb els esdeveniments / expressió de la cara referida a una persona que es troba en una situació desagradable o poc habitual (R-M, *)

Ens va cridar al seu despatx i amb cara de circumstàncies ens va anunciar la seva dimissió / No hi posis cara de circumstàncies, que no n’hi ha per a tant (R-M)

cara de pomes agres

cara de fàstic (p.ext.), fer mala cara (p.ext.), cara de Divendres Sant (p.ext.), cara de mal atzar (p.ext.), cara de mal conhort (p.ext.)

no dormir sempre que es té son SV, estar intranquil, tenir maldecaps (IEC)

Amb un càrrec així no es dorm sempre que es té son (També s’usa amb la forma no dormir sempre que hom té son)

no dormir totes les hores que té son

posar les ànsies sota el coixí (ant.), fer perdre la son (a algú) (inv.), perdre el son (p.ext.)

no dormir totes les hores que té son SV, estar intranquil, tenir maldecaps / es diu del qui té preocupacions serioses (IEC, A-M)

Té molts problemes i no dorm totes les hores que té son / És empresari i no dorm totes les hores que té son

no dormir sempre que es té son

posar les ànsies sota el coixí (ant.)

tenir mal de ventre (d’alguna cosa) SV, tenir molta ràbia [d’algú o] d’alguna cosa, sentir-se’n molt ofès, o estar-hi molt preocupat (A-M)

Tenia mal de ventre de l’examen, perquè l’havia trobat molt difícil, tot i haver estudiat (El complement es pot ometre)

donar mal de ventre (a algú) (inv.), tenir mal de ventre del cagar d’altri (p.ext.)

tenir mal de ventre del cagar d’altri SV, preocupar-se d’allò que pertoca a altri (R-M)

No sé per què es capfica per coses que no l’afecten; té mal de ventre del cagar d’altri (R-M)

ficar-se on no el demanen (p.ext.), tenir mal de ventre (d’alguna cosa) (p.ext.)