PREOCUPAR

alçar el ventrell (a algú) SV, causar gran estranyesa o preocupació (A-M)

Això que dius m’alça el ventrell: haurem de veure quines conseqüències pot tenir en la investigació

donar mal de ventre (a algú), treure-li els pixats del ventre (a algú)

no alçar el ventrell (a algú) (ant.)

donar mal de ventre (a algú) SV, donar preocupacions fortes (A-M)

Aquest tema va donar mal de ventre a en Jaume durant molt de temps

donar mala vida (a algú), alçar el ventrell (a algú), fer perdre la son (a algú), treure-li els pixats del ventre (a algú)

tenir mal de ventre (d’alguna cosa) (inv.)

fer perdre la son (a algú) SV, ocupar, absorbir, l’ànim d’algú, un temor, una sospita, etc. que dóna ànsia, turment

Tot el que li han dit és tan greu que n’hi ha per fer perdre la son a qualsevol

donar mal de ventre (a algú)

ésser la darrera puça que el pica (ant.), posar-se pedres al fetge (inv.), no dormir sempre que es té son (inv.), fer-se mala sang (inv.), trencar-se el cap (p.ext.)