PREJUDICI

partit pres SN, decisió presa per endavant / cosa decidida per endavant, opinió preconcebuda (R-M, EC)

La seva negativa és un partit pres, perquè ni tan sols va voler saber les condicions de la proposta (R-M)

prendre partit (p.ext.)