PREGUNTA

per quins cinc sous SP, manera emfàtica de demanar per quina causa o raó (referint-se a una cosa injustificada o rara) (EC)

Per quins cinc sous no hi vols anar? / Per quins set sous calia anar mudat a aquell sopar? (També s’usa amb el numeral set) (IEC, *)

demanar raó (d’algú o d’alguna cosa, a algú) (p.ext.)