PREGON

(fig.)

al fons de SP, al lloc més pregon o més baix (R-M)

No han arribat al fons de la qüestió, no ho veuen clar (R-M)

treure l’entrellat (d’alguna cosa) (p.ext.)