PREGANT

a mans juntes SP, pregant molt (IEC)

Estava desesperat, demanava a mans juntes que li deixessin veure el seu fill empresonat / Malgrat el seu orgull, va haver de pregar a mans juntes que el perdonessin (R-M)

ajuntar les mans (p.ext.), de genolls (p.ext.)