PREFERIR

estimar-se més SV, preferir / posar alguna cosa per damunt d’una altra o d’altres (IEC, *)

Què t’estimes més: venir amb mi o anar amb ell? / Més m’estimo anar al cinema que quedar-me a casa mirant la televisió (IEC, *)

tenir tirada (p.ext.)

prendre part SV, escollir / prendre de preferència (R-M, *)

No sap per quin dels concursants prendre part; tots li semblen igualment meritoris / No ha costat gens al tribunal prendre part; el millor opositor ha destacat de molt de la resta (R-M)

prendre partit (p.ext.)