PREFERÈNCIA

per damunt de SP, més que (R-M)

Per damunt de l’èxit que pugui tenir l’obra, el que interessa és l’esforç que s’ha realitzat a muntar-la (R-M)

en esguard de (p.ext.), en comparació de (p.ext.), menys…que (p.ext.)

primer són els de la missa O, es diu per a imposar l’ordre de preferència degut quan algú vol avançar-se als de més edat o categoria (A-M)

Tu, tranquil! No vulguis fer les coses tan ràpid, que primer són els de missa