PREDISPOSICIÓ

bona voluntat SN, intenció d’obrar bé, de complaure algú, d’afavorir-lo / [tenir] bona predisposició envers alguna cosa, tenir bones intencions (EC, IEC)

Treballar amb bona voluntat / Té bona voluntat per aprendre coses noves / No pateixis, li porta bona voluntat, se l’estima (IEC)

mala voluntat (ant.), prendre la bona voluntat (p.ext.)

per menys de cinc cèntims SP, expressió que denota la bona predisposició d’algú a fer alguna cosa (EC)

N’estic ben fart: per menys de cinc cèntims plegaria! (EC)

per menys de no res

per menys de no res SP, expressió que denota la bona predisposició d’algú a fer alguna cosa (EC)

Per menys de no res et farà tot el que li demanis (EC)

per menys de cinc cèntims

ANT

mala voluntat SN, [tenir] mala predisposició envers alguna cosa, [tenir] males intencions (IEC)

No fa bé la feina, té mala voluntat

bona voluntat (ant.), ésser un fresc (p.ext.)