PREDISPOSAR

preparar el terreny SV, predisposar favorablement algú o alguna cosa amb la finalitat d’obtenir un determinat resultat (EC)

El meu germà anirà a parlar amb la mare per preparar el terreny per tal que no s’enfadi quan jo li digui que me’n vaig (També s’usa amb el verb adobar)