PREDICTIBLE

escrit a la cara SA, algú, no poder amagar alguna cosa, no poder-la dissimular (IEC)

No cal que intentis amagar el que penses de mi, que ho duus escrit a la cara / Portes la culpabilitat escrita a la cara / Portes escrit als ulls que l’estimes (S’usa normalment amb els verbs dur, portar i tenir, i amb la forma escrit als ulls) (R-M, *, *)

pagar amb la cara (p.ext.), saltar a la vista (p.ext.)