PREDESTINAT

estar escrit SV, estar determinat, destinat (R-M)

És fatalista; diu que està escrit que ell mai no tindrà sort (R-M)

si és de Déu que

tirar les cartes (a algú) (p.ext.)