PRECIPITADAMENT

a borbollades SP, precipitadament, mig nuant-se la veu

És tan nerviós que parla a borbollades i costa molt d’entendre el que diu (R-M)

a borbolls

a borbolls SP, precipitadament, mig nuant-se la veu (EC)

Estava excitadíssim i m’ho va explicar a bor-bolls i d’una manera un xic inconnexa / Parlar a borbolls (R-M, EC)

a borbollades

a bots i empentes SP, precipitadament, sense cap ordre (R-M)

Ho has esguerrat per voler anar massa de pressa; les coses no es poden fer bé a bots i empentes / Prengué la decisió a bots i empentes i, com era d’esperar, s’equivocà / Sempre fa les coses a bots i empentes, i li surten malament (R-M, R-M, *)

a cops i empentes, a empentes, a salts i a bots

a cops i empentes SP, precipitadament / de qualsevol manera, sense mirar-s’hi gaire, descuradament (Fr, *)

Aquest treball està fet a cops i empentes: té faltes i taques pertot

a bots i empentes, a empentes, a salts i a bots

de qualsevol manera (p.ext.)

a la lleugera SP, sense sospesar les coses / sense haver pesat bé les coses (R-M, IEC)

No es poden afirmar a la lleugera coses tan importants (R-M)

de lleuger, a cegues, a la babalà, de pura pensa, així com així, a la torera

prendre’s (alguna cosa) a la fresca (p.ext.), anar de boig (p.ext.)

a salts i a bots SCoord, [procedir] sense mesura o sense precaucions, precipitant-se, sense seguir l’ordre normal / sense mirament (A-M)

No vulgueu que en matèria d’ensenyança vagen a salts i a bots / Ho has esguerrat per voler anar massa de pressa. Les coses no es poden fer bé a salts i a bots (A-M, *)

a bots i empentes, a cops i empentes, a patolls

allà va, que trona O, es diu per a indicar que es fa una cosa precipitadament, sense pensar-la, exposant-se a tenir un mal resultat (A-M)

Com que no tenia temps, va redactar l’informe allà va, que trona

de qualsevol manera; ací em cau, allà em penja

amb una esgarrapada SP, precipitadament / de pressa i de qualsevol manera; en un instant, en un temps molt curt (IEC, *)

Vaig haver de dinar amb una esgarrapada perquè no tenia temps / Va fer-ho amb dues esgarrapades, sense pensar-s’hi gaire (També s’usa amb els numerals dos i quatre) (R-M, *)

amb una grapada, en una corredissa, en una correguda, com un llonzí, a corre-corrents, a corre-cuita, a tot córrer, a més córrer, a cremadent, a cuita-corrents, a marxes forçades, amb presses, d’arrapa i fuig

en una esgarrapada (v.f.)

de pressa SP, ràpidament / d’una manera ràpida, veloçment, corrents (IEC, *)

Tot això, cal fer-ho de pressa, abans de la nit (També s’usa amb la forma de presset) (R-M)

a pas de frare convidat, de mantinent, de pressa i corrents, a corre-corrents, a passos de gegant, de llampada, a corre-cuita, d’aire, a cremadent, a marxes forçades, de quatres

a poc a poc (ant.), donar-se brasa (p.ext.), és tard i vol ploure (p.ext.)

de pressa i corrents SCoord, precipitadament / d’una manera ràpida, veloçment, corrents (R-M, *)

És molt exagerat; tot ho vol de pressa i corrents (R-M)

de pressa, d’arrapa i fuig

a contratemps (p.ext.)