PRECARI

castell de cartes SN, projecte inconsistent / per a indicar allò que és poc sòlid / empresa, fortuna, etc., sense base ferma / cosa poc sòlida (R-M, IEC, EC, EC)

Tot això que pensa organitzar no serà sinó un castell de cartes; ja veuràs com no arribarà a realitzar-se / No muntis tants de castells de cartes, que ja saps que després no serà possible de fer ni la meitat del que has exposat (R-M)

castells en l’aire

agafat amb pinces (p.ext.)