PRECÍS

de precisió SP, (expressió usada per a referir-se a) instruments que funcionen amb gran exactitud (A-M)

Per a realitzar aquella operació necessitava instruments de precisió

de rellotgeria

de rellotgeria SP, mecanisme anàleg al d’un rellotge, emprat per a mesurar el temps, o més sovint per a fer moure o desplaçar uniformement una cosa, un element, etc., en un aparell complex (EC)

Un aparell de rellotgeria / Aquest mecanisme és de rellotgeria (IEC, *)

de precisió

exacte com un rellotge SA, [estar o funcionar] molt bé (A-M)

Aquesta oficina funciona exacta com un rellotge, tothom sap què ha de fer i ho fa quan toca / Aquest aparell funciona com un rellotge: no falla mai (També s’usa ometent l’adjectiu)

anar com un trabuquet