PREC

en nom de SP, expressió emprada per a reforçar un prec (IEC)

Fes-ho en nom de la nostra mare (IEC)

per Déu

per caritat SP, a causa de l’amor al proïsme. Sense cercar benefici (R-M)

Va demanar-me, per caritat, que tot el que m’havia dit ho guardés en secret (R-M)

per l’amor de Déu, si us plau

per Déu SP, expressió de súplica o comminació / expressió emprada per a reforçar un prec (R-M, IEC)

Si jugues prop del riu, per Déu!, procura no caure-hi! / Salveu-lo, per Déu! / No vinguis tard, per Déu!, que pateixo molt (R-M, EC, *)

per l’amor de Déu, en nom de, en nom de Déu

per l’amor de Déu SP, expressió emprada per a reforçar un prec / per caritat / súplica (IEC, EC, R-M)

Per l’amor de Déu, ajudeu-me; no sé com sortir d’aquest embolic! / Per l’amor de Déu, allibereu el meu fill (R-M, *)

per favor, per Déu, per caritat, en nom de Déu, en nom del cel, en nom de tots els sants

per amor de Déu (v.f.)