PRACTICANT

freqüentar els sagraments SV, confessar i combregar sovint (IEC)

És una família que freqüenta els sagraments

cul d’església (p.ext.), cul de sagristia (p.ext.)