PRÒPIAMENT

amb propietat SP, expressió usada per a assenyalar la qualitat de propi, que convé exactament a allò que hom vol representar, expressar, etc.

Sempre s’expressava amb propietat / Parla i escriu amb una gran propietat (S’usa normalment amb els verbs escriure, expressar, parlar, etc. i també amb el modificador gran en posició prenominal) (*, EC)

com cal, com Déu mana

en si SP, expressió que indica la realitat objectiva, material, en tant que independent del subjecte humà i del seu coneixement d’aquesta realitat (EC)

La veritat en si és impossible de definir

per a si (ant.)