PRÉSTEC

en préstec SP, préstec / expressió per a denotar que alguna cosa es té o es dóna amb la condició de retornar-la passat un cert temps (Fr, *)

Ha agafat tres llibres en préstec / Va rebre en préstec molts diners / Va donar en préstec la seva casa (S’usa normalment amb els verbs agafar, donar, rebre, tenir, etc.) (IEC, *, *)

anar a manlleu (p.ext.)

haver-hi un tornet al capdavall SV, haver d’ésser restituïda una cosa que hom deixa a un altre (A-M)

Aquest llibre no el perdis i recorda que hi ha un tornet al capdavall

tenir un tornet

tenir un tornet SV, haver de ser tornat un objecte prestat / haver d’ésser restituïda una cosa que hom deixa a un altre (R-M, A-M)

Miri, que té un tornet / Aquí tens les tisores, però tenen un tornet (També s’usa amb la forma tenir tornets) (A-M, EC)

haver-hi un tornet al capdavall

anar a manlleu (p.ext.)