POSTERIORMENT

en acabat de SP, posteriorment / just després (R-M, *)

En acabat de l’acte, vam anar a dinar / Va parlar el president, es va passar a votació, i, en acabat, es va llegir l’acta (El complement és opcional) (*, R-M)

a continuació, tot seguit

a poc d’espai (p.ext.)

en avant SP, en un escrit, en una relació, posteriorment, més endavant (IEC)

En avant veurem com el personatge sofreix la destrucció del jo

més avall

més avall SAdv, posteriorment (en un escrit, en una relació) (EC)

Al primer capítol descriu el poble, més avall, els seus habitants / Com veurem més avall, el fenomen no és greu (R-M, IEC)

en avant

més amunt (ant.)