POSSIBLE

ésser capaç de SV, expressió per a indicar que pot ésser molt bé que s’esdevingui quelcom (IEC)

Avui és capaç de ploure (Fr)

ésser fàcil que (p.ext.)

portar seguida SV, tenir camí / dur camí, tendir a tal o tal cosa (R-M, A-M)

Estudia per enginyer químic; és una carrera que porta seguida i podrà situar-se molt bé / Això que t’han dit, du seguida de ser veritat / Això que fas no du cap seguida (També s’usa amb el verb dur) (R-M, A-M, A-M)

haver-hi camp per córrer

no anar enlloc (ant.)