POSSESSIÓ

ésser a les mans (d’algú) SV, estar en el poder d’algú (EC)

Els diners són a les seves mans (També s’usa amb els verbs estar i quedar, i ometent el verb)

ésser en mans (d’algú) (v.f.), ésser en la mà (d’algú) (v.f.), deixar (alguna cosa) en les mans (d’algú) (inv.), posar (alguna cosa) a les mans (d’algú) (inv.), canviar de mà (p.ext.), en poder (d’algú) (p.ext.)

presa de possessió SN, acte de prendre possessió de drets o béns (EC)

La presa de possessió de tots els seus béns per part de la justícia fou un cop molt dur per a en Joan

prendre possessió (d’alguna cosa) (p.ext.)