POSSEIR

tenir (algú o alguna cosa) a les seves mans SV, tenir algú o alguna cosa en el seu poder, dependre de la seva voluntat

Té el destí de l’empresa a les seves mans / Els segrestadors tenen dos empresaris a les seves mans (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

tenir (algú) a la butxaca, tenir (algú) al palmell de la mà, tenir (algú) al puny

posar (alguna cosa) a les mans (d’algú) (inv.)