POSSEINT

en poder (d’algú) SP, sota el domini de (R-M)

Les claus han quedat en poder del propietari (R-M)

ésser a les mans (d’algú) (p.ext.)