POSITIVAMENT

de ciència certa SP, [saber] positivament, sense dubte / [saber] amb ple coneixement (R-M, IEC)

No t’ho puc assegurar, però demà ho sabré de ciència certa (S’usa normalment amb els verbs conèixer, saber, etc.) (R-M)

del cert, sens dubte

a ciència certa (v.f.), com dos i dos fan quatre (p.ext.), com dos i dos són quatre (p.ext.), de llarg (p.ext.), per bon conducte (p.ext.), de bona font (p.ext.), de bona tinta (p.ext.)