PORUC

més poruc que una llebre SA, es diu d’una persona o d’un animal molt poruc

Aquest gat és més poruc que una llebre, acosta-t’hi a poc a poc per a poder acaronar-lo

poruc com una llebre, ésser un cagat, ésser un caguetes, ésser un gallina, covard com una gallina

ésser un lleó (ant.), cagar-se a les calces (p.ext.)

poruc com una llebre SA, molt poruc (R-M)

Quan hi ha forasters es mostra poruc com una llebre; sembla que l’espantin (R-M)

més poruc que una llebre, covard com una gallina

ésser un lleó (ant.), cagar-se a les calces (p.ext.)

tenir més por que un dragó SV, ésser molt poruc, tenir molta por (A-M)

Dius que en Pere és valent? Mare meva, si té més por que un dragó!

tenir més por que una oruga

no tenir por de frares ni grameneres (ant.)

tenir més por que una oruga SV, ésser molt poruc, tenir molta por (A-M)

Quan veu un gos té més por que una oruga: sempre se n’amaga

tenir més por que un dragó

[oruga: mot no registrat a l’IEC (vg. eruga)]

tenir por de ses cuques SV, tenir por sense causa suficient (A-M)

Es teu germà té por de ses cuques, per poca cosa ja s’espanta

tenir por de ses cuques de Manacor

no espantar (algú) vent ni aigua (ant.)

[Mall., Men. (A-M)]

tenir por de ses cuques de Manacor SV, tenir por sense causa suficient (R)

Mai s’atrevirà a fer-ho: aquest al·lot té por de ses cuques de Manacor

tenir por de ses cuques

[Mall.]