PORTANT

a pes de braços SP, amb els braços com a únic mitjà / sostenint una cosa amb la força dels braços, sense ajuda d’altre instrument (R-M, A-M)

Vàrem treure els ferits a pes de braços perquè, de tanta neu que hi havia, els vehicles no podien passar / Aixecar algú a pes de braços / El nuvi la va entrar a l’habitació a pes de braços (S’usa normalment amb els verbs agafar, dur, portar, etc.) (R-M, EC, *)

a força de braços, en braços, a plec de braç

a plec de braç SP, recolzat o penjat del braç / de manera que la persona o la cosa que hom porta recolzi damunt l’avantbraç formant angle amb el braç superior o que en pengi / [portar-lo] recolzat o penjat en l’avantbraç formant angle amb el braç superior (R-M, EC, IEC)

Duia a plec de braç un cistell ple de maduixes / Portar una criatura a plec de braç (S’usa normalment amb els verbs agafar, dur, portar, etc.) (R-M, EC)

a braç, en braços, a pes de braços

a plec de braços (v.f.), a coll (p.ext.), fer la cadireta (p.ext.)