PORCADA

(fig.) acció deslleial

mala jugada SN, acció per a perjudicar algú / acció dolenta que algú juga a un altre (R-M, IEC)

Aquesta mala jugada no té perdó / Tancar el joc ha estat una mala jugada / M’ha fet una mala jugada, que no me l’esperava. (S’usa normalment amb el verb fer)(*, EC, IEC)

mala passada, puntada de peu, cop baix, joc brut

negoci brut (p.ext.), jugar-la (a algú) (p.ext.), jugar una mala partida (a algú) (p.ext.)